Duyệt theo Tác giả A., Dalamangas

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
29/5/1981Dynamic instability of truncated conical shells, with variable modulus of elasticity, under periodic compressive forcesC., Massalas; A., Dalamangas; G., Tzivanidis