Duyệt theo Tác giả A., Kareem

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
21/10/2013Stochastic wind-excited response of tall buildings: Influence of mode shapesY., Zhou; A., Kareem; M., ASCE