Duyệt theo Tác giả Akshay, Gupta

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 2 của 2
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
1/2000Behavior of ductile SMRFs at various seismic hazard levelsAkshay, Gupta; Helmut, Krawinkler
3/2000Estimation of seismic drift demands for frame structuresAkshay, Gupta; Helmut, Krawinkler