Duyệt theo Tác giả Anil K., Chopra

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 24 đến 24 của 24 < Trang trước 
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2/2001Understanding and predicting effects of supplemental viscous damping on seismic response of asymmetric one-storey systemsWen-, Hsiung Lin; Anil K., Chopra