Duyệt theo Tác giả Bertero., Raul D

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
10/1999Performance Improvement of Long Period Building Structures Subjected to Severe Pulse-type Ground MotionsAnderson., James C; Bertero., Raul D; Bertero., Vitelmo