Duyệt theo Tác giả Lê, Thanh Huấn

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 14 của 14
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2011Giám sát thi công và nghiệm thu công trình xây dựng: Phần Xây dựng (Phần 1)Bùi, Mạnh Hùng; Lê, Thanh Huấn; Nguyễn, Bá Kế; Nguyễn, Tiến Chương; Nguyễn, Hữu Nhân
2010Kết cấu bê tông ứng lực trước căng sau trong nhà nhiều tầng: Phần 1Lê, Thanh Huấn; Nguyễn, Hữu Việt; Nguyễn, Tất Tâm
2006Kết cấu chuyên dụng bêtông cốt thép: Phần 1Lê, Thanh Huấn
2006Kết cấu chuyên dụng bêtông cốt thép: Phần 2Lê, Thanh Huấn
2015Nghiên cứu ảnh hưởng của tầng hầm đến kết cấu phần thân nhà cao tầng chịu tải trọng gió và động đấtLê, Thanh Huấn; Trần, Việt Vương
2013Nghiên cứu, tính toán vỏ Conoid dưới tác dụng của áp lực thủy tĩnh và áp lực đấtLê, Thanh Huấn; Trần, Anh Tú
2011Phân tích hiệu quả sử dụng tiết diện chữ thập, chữ T, Chữ L cho cột bê tông cốt thép nhà cao tầngLê, Thanh Huấn; Nguyễn, Đức Vinh Quang
2012Phân tích sàn phẳng liên tục bê tông ứng suất trước căng sau theo một số tiêu chuẩn thiết kếLê, Thanh Huấn; Phạm, Phú Tình; Phạm, Văn Hoán
2015So sánh tiêu chuẩn thiết kế bê tông ứng lực trước theo tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 với tiêu chuẩn Eurocode 2Lê, Thanh Huấn; Nguyễn, Văn Hùng
2015Tính toán dầm chuyển bê tông cốt thép ứng lực trước trong nhà cao tầng có xét đến điều kiện thi côngLê, Thanh Huấn; Giang, Hồng Thắng
2010Tính toán dầm chuyển bê tông cốt thép ứng lực trước trong nhà nhiều tầngLê, Thanh Huấn; Nguyễn, Đăng Khoa
2011Tính toán tải trọng gió lên nhà cao tầng theo tiêu chuẩn EurocodeLê, Thanh Huấn; Nguyễn, Mạnh Cường
2004Tính toán tổn hao ứng suất trong kết cấu bê tông cốt thép ứng lực trướcLê, Thanh Huấn; Cao, Tuấn Hải
2015Tổng quan về dầm chuyển trong nhà nhiều tầng, khảo sát và yêu cầu kỹ thuật thi công dầm chuyển bê tông ứng lực trước trong nhà nhiều tầng. Ví dụ tính toán dầm chuyển bê tông cốt thép ứng lực trước căng sau trong nhà 15 tầng theo TCVN 5574-2012Lê, Thanh Huấn; Giang, Hồng Thắng