Duyệt theo Tác giả Martin, C. Derek

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
1997Seventeenth Canadian Geotechnical Colloquium: The effect of cohesion loss and stress path on brittle rock strengthMartin, C. Derek