Duyệt theo Tác giả Trịnh, Bá Trúc

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2014Nâng cao chất lượng công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư tại bộ công anNguyễn, Văn Bảo; Trịnh, Bá Trúc