Duyệt theo Tác giả Vasquez, Luis Gonzalo

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 1 của 1
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
2006Analysis of Large Group of Piles under Axial and Lateral LoadingWang, Shin-Tower; Vasquez, Luis Gonzalo; Reese, Lymon C.