Duyệt theo Tác giả Y. H., Chai

Chuyển đến: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
hoặc nhập các chữ cái đầu tiên:  
Hiển thị kết quả 1 đến 2 của 2
Minh họaNăm xuất bản Nhan đềTác giả
9/2003Cumulative damage-based inelastic cyclic demand spectrumS. K., Kunnath; Y. H., Chai
9/2004Incorporating low-cycle fatigue model into duration-dependent inelastic design spectraY. H., Chai