Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1000
Nhan đề: Uniform Building Code. Volume 2
Từ khoá: Xây dựng
Luật
Năm xuất bản: 1997
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/418
http://hdl.handle.net/hau/1000
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.68 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.