Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1002
Nhan đề: Testing of Concrete in Structures
Nhan đề khác: Thí nghiệm kết cấu bê tông
Tác giả: J.H., Bungey
S.G., Millard
Từ khoá: Kết cấu
Bê tông
Testing
Concrete
Structure
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Blackie Academic & Professional
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/424
http://hdl.handle.net/hau/1002
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.13 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.