Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1045
Nhan đề: Evaluation of combination rules for maximum response calculation in multicomponent seismic analysis
Tác giả: Oscar A., López
Anil K., Chopra
Julio J., Hernández
Năm xuất bản: 1/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/582
http://hdl.handle.net/hau/1045
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
444.9 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.