Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1049
Nhan đề: A modal pushover analysis procedure for estimating seismic demands for buildings
Tác giả: Anil K., Chopra
Rakesh K., Goel
Năm xuất bản: 8/2001
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/590
http://hdl.handle.net/hau/1049
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
429.58 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.