Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1074
Nhan đề: Modern architecure in historic cities. Policy, planning and building in contemporary France
Nhan đề khác: Kiến trúc hiện đại trong các thành phố lịch sử. Chính sách, quy hoạch và xây dựng ở Pháp thời kỳ đương đại
Tác giả: Sebastian, Loew
Từ khoá: Pháp
Kiến trúc
Quy hoạch
Xây dựng
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Routledge
Định danh: http://10.3.2.75:8080/digilib/handle/cil_hau/167
http://hdl.handle.net/hau/1074
Bộ sưu tập: Sách tham khảo nước ngoài {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
7.68 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.