Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1085
Nhan đề: Nền và móng
Tác giả: Nguyễn, Đình Tiến
Từ khoá: Nền
Móng
Xây dựng
Năm xuất bản: 16/5/2011
Mô tả: Đây là tài liệu giảng dạy của Bộ môn Cơ học đất - nền móng - Trường Đại học Xây dựng do TS. Nguyễn Đình Tiến biên soạn
Định danh: http://10.3.2.75:8080/digilib/handle/cil_hau/165
http://hdl.handle.net/hau/1085
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
4.06 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.