Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1486
Nhan đề: Kiến trúc Nhà đẹp tháng 1 - 2005
Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Từ khoá: Kiến trúc
Nội thất
Tháng 1
Năm 2005
Năm xuất bản: 1/2005
Nhà xuất bản: Công ty in Lê Quang Lộc
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1155
http://hdl.handle.net/hau/1486
Bộ sưu tập: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
17.25 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.