Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1503
Nhan đề: Kiến trúc Nhà đẹp tháng 2 - 2005
Tác giả: Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Từ khoá: Kiến trúc
Nội thất
Năm 2005
Tháng 2
Năm xuất bản: 2/2005
Nhà xuất bản: Công ty in Lê Quang Lộc
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1137
http://hdl.handle.net/hau/1503
Bộ sưu tập: Tạp chí Kiến trúc Nhà đẹp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
22.02 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.