Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/156
Nhan đề: Những nhân tố tự nhiên và truyền thống văn hóa bản địa trong kiến trúc thời Pháp thuộc ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Đạo Kính
Lê, Trọng Bình
Nguyễn, Đình Toàn
Từ khoá: Kiến trúc
Lịch sử
Việt Nam
Pháp thuộc
Năm xuất bản: 1998
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tìm hiểu quá trình hình thành và phát triển kiến trúc thuộc địa ở Việt Nam. Trên cơ sở phân tích và những tìm tòi và sáng tạo trong nền kiến trúc thuộc địa ở Việt Nam theo hướng thích nghi với môi trường tự nhiên và khí hậu và khai thác vận dụng truyền thống văn hóa kiến trúc - mỹ thuật bản địa. Đề xuất các vấn đề rút ra từ nghiên cứu kiến trúc thuộc địa của Pháp ở Việt Nam
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/718
http://hdl.handle.net/hau/156
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Nội dung đầy đủ của luận án223.02 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản rút gọn của luận án223.26 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.