Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1570
Nhan đề: Kiến trúc Việt Nam Số 6 - 2014
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành kiến trúc
Viện Kiến trúc Quốc gia - Bộ Xây dựng
Từ khoá: Kiến trúc
Việt Nam
Tháng 6
Năm 2014
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Công ty TNHH MTV In & Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1057
http://hdl.handle.net/hau/1570
Bộ sưu tập: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
36.96 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.