Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/159
Nhan đề: Kiến trúc bền vững từ cách tiếp cận thích ứng điều kiện khí hậu địa phương
Tác giả: Nguyễn, Hữu Dũng
Trần, Quốc Thái
Từ khoá: Hà Nội
Kiến trúc bền vững
Khí hậu địa phương
Năm xuất bản: 2006
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan lý luận và thực tiễn kiến trúc bền vững trên thế giới ở Việt Nam và Hà Nội. Làm đối tượng, phương pháp nghiên cứu và các cơ sở lý luận kiến trúc bền vững từ cách tiếp cận thích ứng điều kiện khí hậu địa phương. Trên cơ sở đó đưa ra một số kết quả nghiên cứu kiến trúc bền vững từ cách thích ứng với điều kiện khí hậu địa phương.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/945
http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/946
http://hdl.handle.net/hau/159
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận án127.48 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận án29.28 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.