Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/161
Nhan đề: Yếu tố nước trong tổ chức không gian kiến trúc Việt Nam hiện đại
Tác giả: Hoàng, Đạo Cung
Nguyễn, Hồng Thục
Hoàng, Ngọc Hoa
Từ khoá: Nước
Tổ chức không gian
Việt Nam
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về yếu tố nước trong tổ chức không gian kiến trúc ở Việt Nam và thế giới. Trình bày cơ sở khoa học của tổ chức không gian kiến trúc với các giá trị văn hóa của yếu tố nước. Khai thác các giá trị văn hóa của yếu tố nước trong tổ chức không gian kiến trúc Việt Nam hiện đại.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/920
http://hdl.handle.net/hau/161
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản tóm tắt của luận án172.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản đầy đủ của luận án172.07 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.