Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/165
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành trong quá trình đô thị hoá ở Hà Nội đến năm 2020 với việc gìn giữ và phát triển những giá trị văn hoá truyền thống
Tác giả: Nguyễn, Thế Bá
Trịnh, Hồng Đoàn
Hoàng, Đình Tuấn
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Kiến trúc truyền thống
Làng ngoại thành
Năm xuất bản: 1999
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày thực trạng và những vấn đề về tổ chức không gian kiến trúc làng ngoại thành Hà Nội. Nghiên cứu, phân tích đánh giá xu hướng, quy luật biến đổi hình thái không gian làng dưới tác động của đô thị hoá, nghiên cứu những kinh nghiệm ở trong và ngoài nước. Nghiên cứu những giải pháp cơ bản cải tạo phát triển các làng ngoại thành, thiết kế thực nghiệm một số làng và mẫu nhà ở ngoại thành.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/919
http://hdl.handle.net/hau/165
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận án196.65 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận án196.89 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.