Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1673
Nhan đề: Kiến trúc Việt Nam số 02 - 2000
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành kiến trúc
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn
Từ khoá: Kiến trúc
Việt Nam
Số 02
Năm 2000
Năm xuất bản: 2000
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1759
http://hdl.handle.net/hau/1673
Bộ sưu tập: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
26.91 MBAdobe PDFXem truc tuyen
26.91 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.