Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/169
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc quảng trường tại các đô thị lớn ở Việt Nam
Tác giả: Hoàng, Đạo Kính
Tạ, Nam Chiến
Từ khoá: Không gian
Kiến trúc
Quảng trường
Tổ chức
Việt Nam
Đô Thị
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích, đánh giá chất lượng và xác định các đặc điểm tổ chức không gian kiến trúc, hiệu quả sử dụng của quảng trường ở các đô thị Việt Nam hiện nay. Đưa ra đề xuất đối với việc quy hoạch và tổ chức không gian kiến trúc đối với các quảng trường xây mới, ở các khu vực đô thị mới và tạo lập hoàn chỉnh hệ thống quảng trường ở các khu vực đô thị cũ. Xác định mô hình quảng trường phù hợp với các đô thị lớn ở Việt Nam nhằm định hướng cho việc tổ chức không gian kiến trúc và cải tạo quảng trường.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1915
http://hdl.handle.net/hau/169
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn36.72 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận văn11.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.