Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1708
Nhan đề: Người Xây dựng số 239
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Người Xây dựng số 239
Người Xây dựng
Năm 2011
Tháng 11
Năm xuất bản: 9/2011
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/992
http://hdl.handle.net/hau/1708
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
34.97 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.