Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1709
Nhan đề: Người Xây dựng số 212
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Người Xây dựng số 212
Năm 2009
Tháng 6
Năm xuất bản: 6/2009
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/998
http://hdl.handle.net/hau/1709
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
44.32 MBAdobe PDFXem truc tuyen
44.32 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.