Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1719
Nhan đề: Người Xây dựng tháng 7 - 2007
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Người Xây dựng
Thang 7
Năm 2007
Năm xuất bản: 7/2007
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1271
http://hdl.handle.net/hau/1719
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
15.15 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.