Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/177
Nhan đề: Các giải pháp không gian kiến trúc đảm bảo tiện nghi cho người tàn tật hoà nhập cộng đồng ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Bá Đang
Trịnh, Hồng Đoàn
Lê, Thị Bích Thuận
Từ khoá: Không gian kiến trúc
Năm xuất bản: 2002
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về kiến trúc và xây dựng cho người tàn tật hoà nhập cộng đồng trên Thế giới và ở Việt Nam. Nghiên cứu các cơ sở khoa học và xã hội để đề xuất các giải pháp không gian kiến trúc đảm bảo tiện nghi cho người tàn tật hoà nhập cộng đồng ở Việt Nam.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/937
http://hdl.handle.net/hau/177
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận án108.52 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận án11.9 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.