Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1771
Nhan đề: Người Xây dựng Tháng6 + 7 - 2012
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Người Xây dựng
Năm 2012
Tháng 7
Tháng 6
Năm xuất bản: 6/2012
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1204
http://hdl.handle.net/hau/1771
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
24.72 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.