Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1777
Nhan đề: Người Xây dựng tháng 3 - 2006
Tác giả: Tổng hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Người Xây dựng
Tháng 3
Năm 2006
Năm xuất bản: 3/2012
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1205
http://hdl.handle.net/hau/1777
Bộ sưu tập: Tạp chí Người Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
17.07 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.