Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/182
Nhan đề: Quy hoạch phát triển đô thị với yêu cầu bảo vệ môi trường ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn, Thế Bá
Lê, Hồng Kế
Trần, Thị Hường
Từ khoá: Bảo vệ môi trường
Không gian đô thị
Quy hoạch đô thị
Năm xuất bản: 1996
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quy hoạch đô thị với yêu cầu bảo vệ môi trường trên thế giới và ở Việt Nam. Phân tích những cơ sở khoa học của vấn đề này, từ đó đưa ra những đề xuất, kiến nghị và các giải pháp đảm bảo cho sự phát triển đô thị theo hướng hiện đại hoá mà vẫn giữ được môi trường.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/918
http://hdl.handle.net/hau/182
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận án149.43 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận án149.66 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.