Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/189
Nhan đề: Quản lý quy hoạch xây dựng các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ
Tác giả: Đặng, Đức Quang
Lê, Trọng Bình
Đặng, Quốc Khánh
Từ khoá: Khu du lịch
Quy Hoạch
Trung Bộ
Việt Nam
Xây dựng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ. Cơ sở khoa học để quản lý quy hoạch xây dựng và phát triển các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ. Trên cơ sở đó đề xuất một số giải pháp quản lý, lồng ghép, nội dung đồ án, tổ chức bộ máy, ứng dụng kết quả nghiên cứu vào quản lý quy hoạch khu du lịch đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu và phát triển các khu du lịch ven biển Bắc Trung Bộ.
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1914
http://hdl.handle.net/hau/189
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quản lý đô thị [LA]

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn19.34 MBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản tóm tắt của luận văn2.58 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.