Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1920
Nhan đề: Quy hoạch Xây dựng số 25
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn - Bộ Xây dựng
Từ khoá: Quy hoạch
Xây dựng
Số 25
Năm 2007
Năm xuất bản: 1/2007
Nhà xuất bản: Nhà máy in Bản đồ
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1061
http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/1062
http://hdl.handle.net/hau/1920
Bộ sưu tập: Tạp chí Quy hoạch Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
64.05 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.