Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/1978
Nhan đề: Quy hoạch Xây dựng số 49
Tác giả: Tạp chí chuyên ngành
Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị & Nông thôn - Bộ Xây dựng
Từ khoá: Quy hoạch
Xây dựng
Số 49
Năm 2011
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Nhà máy in Bản đồ
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/1975
http://hdl.handle.net/hau/1978
Bộ sưu tập: Tạp chí Quy hoạch Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
41.53 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.