Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/199
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc cảng tàu khách du lịch ở Việt Nam
Tác giả: Chế, Đình Hoàng
Đỗ, Thị Phương Lan
Từ khoá: Cảng tàu
Không gian kiến trúc
Việt Nam
Năm xuất bản: 2011
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích đánh giá thực trạng các cảng tàu khách, cảng phà Việt Nam. Dựa theo những tiêu chuẩn thiết kế, những nghị định ban hành của chính phủ. đặc điểm văn hóa địa phương, đề xuất những tiêu chuẩn thiết kế cho cảng tàu khách. Đề ra 1 số giải pháp tiêu biểu cho thiết kế cảng tàu khách, cảng phà qua đó áp dụng lên 1 mô hình cảng tàu khách ở 1 vùng cụ thể.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/661
http://hdl.handle.net/hau/199
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
879.65 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
650.6 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.