Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/206
Nhan đề: Nghiên cứu mô hình khu công nghiệp sinh thái nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thủ đô Hà Nội
Tác giả: Ngô, Thám
Nguyễn, Tuấn Anh
Từ khoá: Mô hình khu công nghiệp
Sinh thái
Xây dựng
Quy hoạch
Phát triển Bền vững
Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát tình hình phát triển khu công nghiệp và khu công nghiệp sinh thái (KCNST) trên thế giới và Việt Nam. Nghiên cứu những vấn đề về sinh thái học và sinh thái tự nhiên, hệ sinh thái đô thị, hệ sinh thái công nghiệp, môi trường đô thị và môi trường công nghiệp, các yếu tố độc hại công nghiệp và các nguồn gây ô nhiễm môi trường, các yếu tố ảnh hưởng đến quy hoạch xây dựng và phát triển KCNST, làm cơ sở cho việc nghiên cứu đề xuất mô hình KCNST đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của thành phố Hà Nội
Định danh: http://10.3.1.99:8080/digilib/handle/cil_hau/2248
http://hdl.handle.net/hau/206
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn20.36 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản tóm tắt của luận văn20.52 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.