Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2087
Nhan đề: Xây dựng tháng 9 - 2003
Tác giả: Tổng Hội Xây dựng Việt Nam
Từ khoá: Xây dựng
Tháng 9
Năm 2003
Năm xuất bản: 9/2003
Nhà xuất bản: Công ty in và Văn hóa phẩm
Định danh: http://10.3.1.96:8080/digilib/handle/cil_hau/1683
http://hdl.handle.net/hau/2087
Bộ sưu tập: Tạp chí Xây dựng

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
34.42 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.