Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/218
Nhan đề: Khai thác đặc điểm không gian kiến trúc trưyền thống trong kiến trúc công cộng hiện đại
Tác giả: Nguyễn, Quốc Thông
Nguyễn, Thanh Tùng
Từ khoá: Công trình công cộng
Không gian kiến trúc
Kiến trúc truyền thống
Năm xuất bản: 2004
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Khái quát các đặc điểm về tổ chức không gian kiến trúc truyền thống. Khẳng định một số nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc truyền thống và đề xuất phương pháp khai thác các nguyên tắc tổ chức không gian kiến trúc này trong nền kiến trúc hiện đại của nước ta.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/719
http://hdl.handle.net/hau/218
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản rút gọn của luận văn381.16 kBAdobe PDFXem truc tuyen
Bản đầy đủ của luận văn5.76 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.