Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/222
Nhan đề: Tổ chức không gian kiến trúc nhà ở trong khu đô thị mới ở Quảng Bình
Tác giả: Nguyễn, Tiến Thuật
Trần, Huy Hùng
Từ khoá: Kiến trúc
Không gian kiến trúc
Quy hoạch
Quảng Bình
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan tình hình tổ chức không gian kiến trúc nhà ở trong các khu đô thị mới ở Việt Nam và tại Quảng Bình. Đưa ra các cơ sở pháp lý, luật xây dựng , quy chuẩn , tiêu chuẩn hiện hành, các văn bản và chủ trương chính sách của Nhà nước liên quan đến tổ chức không gian kiến trúc nhà ở trong khu đô thị mới ở Quảng Bình. Đề xuất một số cơ sở lý luận cho giải pháp tổ chức không gian kiến trúc nhà ở trong khu đô thị mới ở Quảng Bình (Lấy khu đô thị mới An Phú làm địa bàn đề xuất chính).
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/746
http://hdl.handle.net/hau/222
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn3.93 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn426.3 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.