Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2234
Nhan đề: Khai thác năng lượng tự nhiên cho kiến trúc nhà ở cao tầng tại Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Nguyễn, Duy Hà
Từ khoá: Kiến trúc nhà ở
Nhà ở cao tầng
Năng lượng
Hà Nội
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Thực trạng khai thác năng lượng tự nhiên trong nhà ở cao tầng trên thế giới và ở Việt Nam. Trên cơ sở pháp lý đưa ra một số giải pháp khai thác năng lượng tự nhiên cho kiến trúc nhà ở cao tầng phù hợp với điều kiện môi trường khí hậu tại Hà Nội
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2234
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
610.34 kBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
5.73 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.