Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/225
Nhan đề: Giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động hộ gia đình ở nông thôn vùng đồng bằng Sông Hồng
Tác giả: Đặng, Đức Quang
Nguyễn, Tuấn Anh
Từ khoá: Bắc bộ
Kiến trúc
Xây dựng
Thiết kế
Đồng bằng
Sông Hồng
Năm xuất bản: 2012
Nhà xuất bản: trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Giới thiệu tổng quan về thực trạng xây dựng kiến trúc nhà ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng. Đưa ra cơ sở khoa học nghiên cứu giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động hộ gia đình ở nông thôn vùng đồng bằng sông hồng. Đề xuất một số giải pháp kiến trúc nhà ở phù hợp với sự chuyển dịch cơ cấu lao động hộ gia đình ở nông thôn vùng đồng bằng sông Hồng.
Định danh: http://10.3.1.98:8080/digilib/handle/cil_hau/804
http://hdl.handle.net/hau/225
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
Bản đầy đủ của luận văn23.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu
Bản rút gọn của luận văn965.53 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.