Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2255
Nhan đề: Nghiên cứu giải pháp chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu và nước biển dâng
Tác giả: Trần, Thị Hường
Đỗ, Minh Hà
Từ khoá: Chuẩn bị kỹ thuật
Khu kinh tế Vũng Áng
Hà Tĩnh
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Phản ánh thực trạng công tác chuẩn bị kỹ thuật khu đất xây dựng khu kinh tế Vũng Áng - Hà Tĩnh. Những cơ sở khoa học xây dựng giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cho khu kinh tế nhằm giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Tư vấn giải pháp chuẩn bị kỹ thuật cụ thể cho khu kinh tế Vũng Áng .
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2255
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
3.72 MBAdobe PDFXem truc tuyen
29.48 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.