Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2266
Nhan đề: Giải pháp quy hoạch kiến trúc hạn chế ô nhiễm môi trường tại các khu nhà ở chung cư tại thành phố Hà Nội
Tác giả: Nguyễn, Hữu Dũng
Hoàng, Huy Thắng
Nguyễn, Trọng Phượng
Từ khoá: Quy hoạch
Kiến trúc
Ô nhiễm môi trường
Phòng chống
Nhà tập thể
Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Phân tích, tổng hợp những lí luận về môi trường đô thị, các yếu tố chính tác động gây ô nhiễm môi trường trong khu nhà ở đô thị. Xác định mối quan hệ giữa qui hoạch - kiến trúc và môi trường. Phương pháp luận và giải pháp qui hoạch kiến trúc nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường trong các khu nhà ở
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2266
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Quy hoạch {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
6.18 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.