Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2287
Nhan đề: Nghiên cứu quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Tác giả: Trần, Thị Hường
Nguyễn, Thị Ngân
Từ khoá: Chất thải rắn
Chất thải sinh hoạt
Quảng Ninh
Uông Bí
Năm xuất bản: 2015
Nhà xuất bản: Trường Đại học Kiến Trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng hợp phân tích, đánh giá thực trạng quy hoạch quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh. Cơ sở khoa học đưa ra các giải pháp để quy hoạch quản lý tổng hợp chất thải rắn sinh hoạt có hiệu quả phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của thành phố Uông Bí góp phần làm xanh sạch đẹp cho thành phố Uống Bí, tỉnh Quảng Ninh
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2287
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kỹ thuật hạ tầng và Môi trường đô thị {LV}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
2.09 MBAdobe PDFXem truc tuyen
26.49 MBAdobe PDFXem truc tuyen    Yêu cầu tài liệu


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.