Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2290
Nhan đề: Cải tạo không gian kiến trúc tái khai thác khu chung cư cũ tại Hà Nội đáp ứng điều kiện tạm cứ và tái định cư tại chỗ.
Tác giả: Dương, Đức Tuấn
Từ khoá: Cải tạo
Không gian kiến trúc
Nhà tập thể
Hà Nội
Năm xuất bản: 2005
Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Xác định nguyên nhân dẫn đến hệ quả tồn tại của thực trạng khu chung cư cũ bị biến dạng, bị phá hủy không gian. Mô hình giải quyết đáp ứng điều kiện đặc thù tạm cư và tái định cư tại chỗ, giải pháp từ mô hình để cải tạo khu chung cư cũ một cách đồng bộ, hiệu quả và khả thi nhằm cải thiện môi trường và phát huy nội lực đô thị
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2290
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
5.39 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.