Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2300
Nhan đề: Kiến trúc nhà ở cao tầng phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội Hà Nội đến năm 2020
Tác giả: Nguyễn, Việt Châu
Nguyễn, Mạnh Thu
Nguyễn, Trọng Khang
Từ khoá: Nhà cao tầng
Kiến trúc
Nhà ở
Hà Nội
Năm xuất bản: 2001
Nhà xuất bản: Trường đại học kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Tổng quan về phát triển kiến trúc nhà ở cao tầng ở trong nước và trên thế giới. Cơ sở khoa học phát triển kiến trúc nhà ở cao tầng phù hợp với đặc điểm kinh tế xã hội tới năm 2020
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2300
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.5 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.