Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2345
Nhan đề: 9 lời khuyên của Bill Gates dành cho thanh niên
Tác giả: Mạc, Quang Vương
Từ khoá: Bill Gates
Thanh niên
Năm xuất bản: 2014
Nhà xuất bản: Văn hóa thông tin
Tóm tắt: Cuốn sách này là câu chuyện kể về kinh nghiệm của Bill Gates trong cuộc sống, trong học tập và công việc. Nó tổng kết những thành công và trí tuệ của cả đời ông, nó cũng là những lời khuyên hết sức quý giá với giới trẻ, những người đang bắt đầu chập chững bước vào đời
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2345
Bộ sưu tập: Sách tham khảo Tiếng Việt {SH}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
16.35 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.