Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2365
Nhan đề: Nghiên cứu lựa chọn công nghệ thích hợp xây dựng nhà cao tầng trong điều kiện Việt Nam
Tác giả: Trịnh, Quốc Thắng
Nguyễn, Huy Thanh
Bùi, Mạnh Hùng
Từ khoá: Xây dựng
Công nghệ
Nhà cao tầng
Việt Nam
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng sử dụng công nghệ xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam. Đề xuất phương pháp lựa chọn công nghệ thích hợp xây dựng nhà cao tầng ở Việt Nam.
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2365
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Xây dựng {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
9.65 MBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.