Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://10.1.1.57:8888/dspace/handle/hau/2368
Nhan đề: Tổ hợp không gian kiến trúc ở trong các khu đô thị mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất tại Hà Nội
Tác giả: Vương, Hải Long
Từ khoá: Tổ hợp
Không gian kiến trúc
Hiệu quả
Sử dụng
Đất
Hà Nội
Năm xuất bản: 2009
Nhà xuất bản: Trường đại học Kiến trúc Hà Nội
Tóm tắt: Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất trong các khu đô thị mới tại Hà Nội. Xây dựng tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng đất và thiết lập nguyên tắc tổ hợp không gian kiến trúc ở. Đề xuất mô hình, giải pháp tổ hợp không gian kiến trúc ở trong khu đô thị mới nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng đất
Định danh: http://10.3.2.20:8080/dspace/handle/hau/2368
Bộ sưu tập: Chuyên ngành Kiến trúc {LA}

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
765.25 kBAdobe PDFXem truc tuyen


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.